FANDOM


Release Dates for Spider-Man 4.

 • USA 28 April 2011 (Hollywood, California) (premiere)
 • Bahrain 5 May 2011
 • Canada 5 May 2011
 • Kuwait 5 May 2011
 • Lebanon 5 May 2011
 • USA 5 May 2011
 • South Korea 6 May 2011
 • Egypt 11 May 2011
 • Indonesia 11 May 2011
 • Philippines 11 May 2011
 • Taiwan 11 May 2011
 • Hong Kong 12 May 2011
 • Malaysia 12 May 2011
 • Singapore 12 May 2011
 • Thailand 12 May 2011
 • Nethelands 14 May 2011 (Amsterdam)
 • Netherlands 15 May 2011
 • Argentina 18 May 2011
 • Belgium 18 May 2011
 • Switzerland 18 May 2011
 • Finland 18 May 2011
 • France 18 May 2011
 • UK 18 May 2011
 • Greece 18 May 2011 (Athens)
 • Ireland 18 May 2011
 • Sweden 18 May 2011
 • Uruguay 18 May 2011
 • Australia 19 May 2011
 • Switzerland 19 May 2011
 • Chile 19 May 2011
 • Czech Republic 19 May 2011
 • Germany 19 May 2011
 • Denmark 19 May 2011
 • Georgia 19 May 2011
 • Greece 19 May 2011
 • Croatia 19 May 2011
 • Hungary 19 May 2011
 • Israel 19 May 2011
 • Kazakhstan 19 May 2011
 • New Zealand 19 May 2011
 • Panama 19 May 2011
 • Peru 19 May 2011
 • Portugal 19 May 2011
 • Russia 19 May 2011
 • Slovenia 19 May 2011
 • Slovakia 19 May 2011
 • Ukraine 19 May 2011
 • Austria 20 May 2011
 • Bulgaria 20 May 2011
 • Brazil 20 May 2011
 • Colombia 20 May 2011
 • Ecuador 20 May 2011
 • Estonia 20 May 2011
 • Spain 20 May 2011
 • Italy 20 May 2011
 • Japan 20 May 2011 (limited)
 • Lithuania 20 May 2011
 • Latvia 20 May 2011
 • Norway 20 May 2011
 • Poland 20 May 2011
 • Romania 20 May 2011
 • Turkey 20 May 2011
 • Venezuela 20 May 2011
 • South Africa 20 May 2011
 • China 24 May 2011
 • Japan 28 May 2011
 • India 10 June 2011
 • Mexico 15 June 2011
 • USA 6 May 2011 (re-release) (IMAX version)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.